Intensieve samenwerking tussen orthopedie en fysiotherapie

Het OrthoXpert Zorgplan is een behandelprogramma na een schouderoperatie. Bij het OrthoXpert Zorgplan is de inhoud van het behandelprogramma stap voor stap in kaart gebracht en ligt bij aanvang vast. Afhankelijk van uw schouder aandoening kan dit behandelprogramma 4 tot 9 maanden duren. Door de heldere structuur van het behandelprogramma en het regelmatig uitvoeren van metingen, zijn de fysiotherapeut en orthopedisch chirurg in staat het behandelprogramma nauwgezet te volgen, de effecten te evalueren en ‘op maat’ aan te passen. Bij het OrthoXpert Schouder Zorgplan werken orthopedisch chirurgen en fysiotherapeuten zeer nauw met elkaar samen. Intensief contact en afstemming van de behandeling direct na de operatie en bij de gezamenlijke controles, zorgen ervoor dat u het meest optimale behandelprogramma krijgt. Een schouderoperatie is pas geslaagd na een succesvol behandelprogramma.

 

Waarom het OrthoXpert Zorgplan behandelprogramma?

In Nederland worden steeds meer schouder operaties uitgevoerd, door onder meer een toename van het aantal sportletsels. Omdat het eindresultaat van zo’n operatie voor een belangrijk deel wordt bepaald door het behandelproces, is er behoefte aan goede programma’s. De geselecteerde fysiotherapiepraktijken beschikken over de juiste accommodatie om u te kunnen begeleiden bij het herstel. Er zijn speciale test- en meetinstrumenten om de effecten van uw behandeling in kaart te brengen. De praktijken hebben ruime ervaring met het uitvoeren van behandelplannen na een schouder operatie. Kortom: uw behandelend fysiotherapeut is een expert op het gebied van behandelprogramma’s voor de schouder.

 

Hoe ziet uw behandeling eruit?

U werkt, onder begeleiding van de fysiotherapeut, één tot enkele keren per week aan het herstel van de schouder. Na een individuele start, gaat u later in het behandelprogramma met verschillende andere patiënten tegelijk aan de slag. Maar ook dan volgt u uw eigen programma; dat is immers persoonlijk afgestemd. Het behandelprogramma kent een duidelijke opbouw. Na verloop van tijd merkt u, dat u steeds hogere eisen aan uw lichaam kunt stellen. Die ervaring zorgt ervoor dat de behandelingen niet alleen nuttig zijn, maar ook steeds meer stimuleren.

 

Vergoedingen door de zorgverzekeraar

Alle zorgverzekeraars vergoeden de zorgplannen, vraag ons secretariaat wat dat voor u betekent.